Interesų gynimas, atstovavimas bylose

Giname fizinių bei juridinių asmenų (sandorio šalių, skolininkų, kreditorių, nukentėjusiųjų dėl žalos, kaltininkų) interesus:

  • atstovaujame visų rūšių civilinėse bylose, visose teismo instancijose;
  • ruošiame dokumentus teismui, aiškiname teismo priimtus sprendimus bei nutartis;
  • kvalifikuotai atstovaujame darbuotojus arba darbdavius darbo ginčų Komisijos posėdžiuose;
  • giname akcininkų arba įmonės vadovų teises, atstovaujame jų interesus visose institucijose.