Įmonės pertvarkymas

Pertvarkymas – tai juridinio asmens teisinės formos pakeitimas, kai naujos teisinės formos juridinis asmuo perima visas pertvarkytojo juridinio asmens teises ir pareigas.
Pati paprasčiausia tokio pobūdžio procedūra yra individualios įmonės pertvarkymas į uždarąją akcinę bendrovę.

Jums pageidaujant, greitai ir sklandžiai atliksime pertvarkymo procedūrą – nuo sprendimo priėmimo pertvarkyti individualią įmonę iki uždarosios akcinės bendrovės įregistravimo.