ES struktūrinių fondų projektų administravimas

UAB „Finteisa“ konsultantai siūlo naudotis mūsų teikiamomis Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektų administravimo paslaugomis.

Mes galime padėti Jums administruojant projektus ir juos įgyvendinant. UAB „Finteisa“ rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia konsultacijas viešųjų pirkimų vykdymo klausimais. Vykdome projekto paramos sutarčių įgyvendinimo priežiūrą, atliekame projekto veiklų ir pasiekimų įvertinimą, pildome arba tikriname mokėjimo prašymus ir ataskaitas. Teikiame projektų finansininko paslaugas, organizuojame projekto viešinimo ir rezultatų sklaidos darbus.